Polityka Prywatności

  1. Pliki cookies zwane także „ciasteczkami” są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery uzyskując do nich odpowiedni dostęp.
  2. Niniejsza strona internetowa kmstudio.pl oraz wszystkie jej podstrony korzystają z plików cookies wyłącznie w celach statystycznych.
  3. Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej kmstudio.pl i jej podstron, istnieje możliwość określenia warunków przechowywania oraz warunków uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, w szczególności możliwość całkowitego wyłączenia ich obsługi.
  4. W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies należy odpowiednio skonfigurować oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania niniejszej strony internetowej kmstudio.pl i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania lub kontaktując się z jego dostawcą.
  5. Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej kmstudio.pl i jej podstron, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych.

informacje o firmie

KM STUDIO
ul. Witosa 10
64-920 Piła
tel. : 502-481-176
mail: kontakt@studiodruk.com
Nip: 764-216-64-38 Regon 301136301
Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej
nr ewid. 21720 prowadzony przez Prezydenta Miasta Piła.

Top